Permeable belægninger, MiPerStone

MiPerStone

MiPerStone permeable fliser og belægningssten har en sugeevne 8% af egenvægten ...

Vi kalder vores permeable løsning for MiPerStone - det nye alternativ til græsarmeringssten. Regnvand løber i gennem belægningsstenen, forsinker nedsivning og mindsker overfladeafstrømning til kloakker.

MiPerStone permeable belægningssten og flise har en sugeevne på minimum 50 mm vand pr. time og op til 8 % af egenvægten. Denne type belægningssten kan leveres i flere designs, former og farver. MiPerStone permeable belægning er fremstillet uden brug af kemi.

Formål

MiPerStone permeable belægningssten sørger for at nedsive regnvand gennem stenen og videre gennem bærelaget.

For optimalt udbytte af en permeabel belægning forudsættes et korrekt bærelag og bundsikring opbygget af permeable materialer. Vandet skal afhængig af underbundens sammensætning kunne nedsives i underbunden og eventuelt ledes videre ud i dræn.

 Fordele ved permeable belægninger:

 • Nem vedligeholdelse.
 • Øget trafiksikkerhed og mindre glatte belægninger og overflader i vÃ¥dt føre.
 • Bedre fremkommelighed for blinde, brugere af køreskole og rollator, indkøbsvogne, og gang i højhælede sko end ved andre permeable belægninger.
 • Langt billigere end traditionelle udvidelser af rør, kloaksystemer og opsamlingsbassiner.
 • Ligner traditionel betonfliser.
 • Mulighed for at spare pÃ¥ tilslutningsbidraget til kloaknettet.
 • Mulighed for plan belægning, da man med en permeabel belægning kun behøver fald i en retning og derved undlade render og afløbsriste.

   

 • Begrænset eller ingen udgifter til etablering af afløbssystemer.

 

Illustration af vandgennemtrængelige belægninger

 • Vandet løber igennem belægningen (1) og afretningslaget (2) og videre til bærelaget (3)

   

 • Bærelaget (3) opbevarer vandet midlertidig

   

 • Vandet passerer langsomt videre ud i den naturlige underbund eller dræn (4)

 

 

Bærelag og bundopbygning

For at sikre en optimal nedsivning og undgå opblødning af bærelag kræves en permeabel bundopbygning.

Stabilt grus kan ikke benyttes ved permeable belægninger da det mister min bæreevne hvis det opløses af vand, udskift derfor stabilgrus med en permeabel opbygning.

Midtgaard a/s anbefaler derfor et bærelag bestående af drænmix 0/16 og et aftrækslag i skærver 2/5, der også anvendes til at fuge med. Såvel drænmix og aftrækslag komprimeres med pladevibrator på traditionel vis.

Drænmix har en porevolumen på ca 30 % til opmagasinering af vand.

Til Terrasser og gangarealer anbefales 10 cm drænmix og max 2 cm afretning i skærver i skærver 2/5

Til private indkørsler anbefales 15 cm drænmix og max 2 cm afretning i skærver 2/5. Hvis bunden er blød anbefales at udlægge geotextil under bærelaget. Se tegning nr. 1 nedenfor.

Til tungt belastede arealer anbefales af få foretaget en jordprøve med henblik på at vurdere bundens bære- og vandabsorbtionsevne.

Det er vigtigt af der holdes fugeafstand efter brolæggerstandraden på 2-4 mm mellem fliserne.

Bærelaget skal kunne opmagasinere regnvandet hvorfra det efterhånden langsomt nedsives såfremt det er muligt. Er nedsivning ikke muligt vil regnvandet blive opmagasineret i det permeable bærelag og forsinke vandet betydeligt før det siver ned i underbunden eller ledes i kloaknettet via drænrør.

Nedenfor ses 3 eksempler på opbygning af permeable belægninger:

Figur 1 Nedsivning af alt regnvandFigur 2 Delvis nedsivning af regnvand

Såfremt underbunden ikke er tilstrækkelig permeabel til at alt regnvand kan nedsives, kan den oversydende del ledes videre via dræn, til afløbssystemet eller anden recipient

 Figur 3 Ingen nedsivning af regnvand

Ved genanvendelse af alt regnvand benyttes befæstelsen som forsinkelsesbassin. Vandet ledes via dræn væk fra bunden af befæstelsen til afløbssystemet eller anden recipient.


 

 

 

Anvendelsesmuligheder:

 • Parkeringsarealer
 • Parkeringspladser
 • Gangarealer og fortove
 • Veje og cykelstier
 • Trafikerede arealer
 • Torve og pladser
 • Terrasser

 

Vedligeholdelse MiPerStone permeable belægninger

For at bevare permeabiliteten er det nødvendigt at rense belægningens overflade for sedimenter og løvfald. Det anbefales at bruge suge/fejemaskine mindst 2 gange årligt som ved traditionelle belægninger. Såfremt det er nødvendigt skal fuger efterfyldes. Belægninger kan saltes og i øvrigt vinterbekæmpes på traditionel vis.

 

For yderligere information er I meget velkommen til at kontakte os på +45 4040 1544 / info@midtgaard-as.dk