Bærelag og bundopbygning til permeable belægninger

 

Bærelag og bundopbygning

For at sikre en optimal nedsivning og undgå opblødning af bærelag kræves en permeabel bundopbygning.

Stabilt grus kan ikke benyttes ved permeable belægninger da det mister min bæreevne hvis det opløses af vand, udskift derfor stabilgrus med en permeabel opbygning.

Midtgaard a/s anbefaler derfor et bærelag bestående af drænmix 0/16 og et aftrækslag i skærver 2/5, der også anvendes til at fuge med. Såvel drænmix og aftrækslag komprimeres med pladevibrator på traditionel vis.

Drænmix har en porevolumen på ca 30 % til opmagasinering af vand.

Til Terrasser og gangarealer anbefales 10 cm drænmix og max 2 cm afretning i skærver 2/5

Til private indkørsler anbefales 15 cm drænmix og max 2 cm afretning i skærver 2/5. Hvis bunden er blød anbefales at udlægge geotextil under bærelaget. Se tegning nr. 1 nedenfor.

Til tungt belastede arealer anbefales af få foretaget en jordprøve med henblik på at vurdere bundens bære- og vandabsorbtionsevne.

Det er vigtigt af der holdes fugeafstand efter brolæggerstandraden på 2-4 mm mellem fliserne.

Bærelaget skal kunne opmagasinere regnvandet hvorfra det efterhånden langsomt nedsives såfremt det er muligt. Er nedsivning ikke muligt vil regnvandet blive opmagasineret i det permeable bærelag og forsinke vandet betydeligt før det siver ned i underbunden eller ledes i kloaknettet via drænrør.

Illustration af vandgennemtrængelige belægninger

  • Vandet løber igennem belægningen (1) og afretningslaget (2) og videre til bærelaget (3)

     

  • Bærelaget (3) opbevarer vandet midlertidig

     

  • Vandet passerer langsomt videre ud i den naturlige underbund eller dræn (4)