BVK -mærkning DS/EN 1339


 
Trekant mærkning fra BetonVareKontrollen

En trekantmærkning fra BVK (Beton Vare Kontrollen) er en dokumentation for at produktet overholder de minimumskrav standarden fastsætter. BVK er en del af Teknologisk Institut, og BVK fører løbende kontrol med at de tilsluttede producenterne overholder de gældende standarder
.
Godkendelse          l Trekantmærkning
Godkendelse id      I  DS/EN 1339
Udstedt af               I  Betonvarekontrollen
Udstedt år               I  2013


 /Resources/Files/deklaration-1339.pdf