Reklamation:
Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at køber enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra sælger skal påberåbes straks efter levering og under alle omstændigheder inden anvendelse har fundet sted. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig reklamation. Det købers pligt at angive og på forlangende vise hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.