Retur paller

 
Paller, strøer m.m.
Køber faktureres for de ved leveringen leverede paller, strøer m.m.
Køber bliver faktureret med 150,00 kr. pr. palle og 15,00 kr. pr. strøer.
Ved returnering af intakte paller og strøer inden for 3 måneder fra levering krediteres det fulde beløb, der returneres til købers bankkonto.