Forsendelse og levering:
Levering fra sælger anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelse sker med vognmand. Sælger er forpligtiget til at levere til aftalt tid, dog er sælger berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde; Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet som f.eks. strejker eller lockout, offentligt pålæg , krig, udsædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentlig større omfang end sædvanligt, blokader, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure.
 
Leveringstiden er max 8 arbejdsdage. I tilfælde af, at vi ikke kan overholde leveringstiden vil vi tage kontakt til køber via email for at aftale det nærmere forløb.
 
Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben.

Det er købers ansvar at  kravene til aflæsningssted er opfyldt.
 
Ved modtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol af produkterne samt sikre at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køber skal afgive kvittering for et modtagne med mindre andet er aftalt. Når levering finder sted uden at køber eller en repræsentant for denne er til stede, anses en af sælger til køber fremsendt følgeseddel som fuldt bevis for rigtig kvantitativ og kvalitativ levering med mindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.